Współpraca z Politechniką Poznańską

Współpraca firmy Stalkwas z zakładem odlewni Politechniki Poznańskiej dotyczy innowacji technologicznej w postaci wynalazku pt.“Zastosowanie żeliwa wysokochromowego do odlewu kuli do zaworów” i zgłoszonego przez Politechnikę Poznańską do ochrony w Urzędzie Patentowym.